สินเชื่อบ้านออมสินดีอย่างไร ดูข้อมูลธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรกและตรวจสอบดอกเบี้ยบ้านออมสิน 2565

สินเชื่อบ้านออมสิน (สินเชื่อเคหะ) ช่วยสานฝันให้เป็นจริง

ความฝันของใครหลายคนคือการมีบ้านที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับคนที่เรารัก แต่ด้วยปัญหาด้านการเงินทำให้บางครั้งเราไม่สามารถทำฝันให้เป็นจริงได้ สินเชื่อบ้านจึงได้รับความนิยมในยุคปัจจุบัน สำหรับท่านใดที่กำลังคิดว่าสินเชื่อสร้างบ้านธนาคารไหนดีในปี 2565 นี้ เราขอพาท่านไปรู้จักกับสินเชื่อบ้านออมสิน หรือสินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ในปี 2022 ท่านสามารถขอสินเชื่อบ้านออมสินสำหรับ ซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร, ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด, ซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดินนั้น, ซื้อที่ดินที่มีอาคารของตนเอง หรือคู่สมรสปลูกสร้างอยู่แล้ว, เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร, เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดิน หรือห้องชุดของตนเอง หรือคู่สมรส จากสถาบันการเงิน นอกจากนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางช่องทางออนไลน์ของธนาคารออมสินได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน และหวังอย่างยิ่งว่าสินเชื่อบ้านออมสินจะช่วยสานฝันของท่านให้กลายเป็นจริงได้

ระยะเวลาชำระเงินกู้สินเชื่อบ้านออมสิน

ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก หรือเรียกสั้น ๆ ว่าสินเชื่อบ้านออมสินป็นสินเชื่อสร้างบ้านธนาคารออมสินทีได้รับความสนใจอย่างมาก อาจจะเป็นเพราะยุคสมัยนี้การมีบ้านเป็นของตัวเองคงยังเป็นสิ่งที่หลายคนต้องการ อีกทั้งถือเป็นทรัพย์สินที่นานวันจะมีแต่มูลค่าเพิ่ม อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ท่านจะลงทะเบียนหรือสมัครออนไลน์กับสินเชื่อบ้านออมสิน ท่านควรคำนึงถึงนโยบายชำระเงินกู้ของธนาคารออมสินด้วยเช่นกัน

หากเป็นกรณีกู้สินเชื่อบ้านออมสินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย จะไม่เกิน 40 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา นอกจากนี้ เมื่อรวมอายุผู้ขอสินเชื่อกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี ยกเว้น เจ้าของกิจการที่สามารถแสดงรายการรายได้ที่แน่นอน  หากรวมอายุผู้กู้สินเชื่อกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน  70  ปี 

กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์หรือห้องแถวสามารถกู้เป็นสินเชื่อเคหะได้ไม่เกิน 2 คูหา และกำหนดระยะเวลาชำระเงินกู้ โดยมีเงื่อนไข คือ หากกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย ได้ไม่เกิน 40 ปี และถ้ากู้เพื่อธุรกิจการค้าและอยู่อาศัย ไม่เกิน 30 ปี

 

สินเชื่อบ้านออมสิน (สินเชื่อเคหะ สานฝันเรื่องบ้าน) อัตราดอกเบี้ยพิเศษ! 

หลายท่านยังสงสัยเกี่ยวกับการคำนวณสินเชื่อบ้านออมสินหรือดอกเบี้ยบ้านออมสินอยู่ว่ามีการคำนวณอย่างไร สินเชื่อบ้านออมสินหรือธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก ให้สิทธิพิเศษหากท่านลงทะเบียน ก็รับไปเลย อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ประมาณ 2.583% ) และมีระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 40 ปี อย่างไรก็ดี คุณสมบัติของผู้ที่จะขอสินเชื่อบ้านออมสิน ต้องประกอบด้วย เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปี ขึ้นไป และเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี, มีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกกับทางธนาคารออมสิน และมีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถลงทะเบียนเพื่อขอสมัครสินเชื่อกับธนาคารออมสินได้เลย