สินเชื่อบ้านกรุงไทยคิดดอกเบี้ยบ้านอย่างไร อยากขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหรือสินเชื่อซื้อบ้านสมัครสินเชื่อออนไลน์

สินเชื่อบ้านกรุงไทยสำหรับข้าราชการ ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน

สำหรับท่านใดที่ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการหรือทำงานในฐานะบุคคลของรัฐ ทางธนาคารกรุงไทยมีสินเชื่อบ้านกรุงไทยอัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน สำหรับข้าราชการไทยโดยเฉพาะ โดยสินเชื่อบ้านกรุงไทยข้าราชการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัครหรือลงทะเบียนไว้ว่า ต้องมีเงินเดือนรายได้ประจำ หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้, บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว, สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุของอาชีพเฉพาะ และมีข้อแม้ว่าผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก 

 

อัตราค่าธรรมเนียม สินเชื่อบ้านกรุงไทยสำหรับข้าราชการ

ณ ปี 2565 หรือ 2022 นี้ ข้าราชการท่านใดที่ต้องการสินเชื่อบ้านกรุงไทย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดูรายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ยบ้านหรือดอกเบี้ยบ้าน 2565 (ดอกเบี้ยบ้านกรุงไทย) และหลักการคำนวณสินเชื่อบ้านกรุงไทยรวมทั้งการคำนวณผ่อนบ้านกรุงไทย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสินเชื่อบ้านกรุงไทย ประกอบไปด้วย MRR/MLR ต่อปี (ตามที่ธนาคารประกาศ), ค่าประเมิน 2,500 บาท, หากต้องการไถ่ถอนก่อน 3 ปี คิดค่าธรรมเนียม 3% ของยอดหนี้คงเหลือ, ค่าทวงถามหนี้ 135 บาทต่อครั้ง สำหรับทุกรอบที่ผิดนัดชำระหนี้ และ อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 14.50% ต่อปี กรณีผิดนัดชำระหนี้สูงสุด 18.00% ต่อปี ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางออนไลน์นั่นก็คือ เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย

 

เอกสารการสมัครสินเชื่อบ้านกรุงไทย สำหรับข้าราชการ

ลูกค้าธนาคารกรุงไทยที่ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ ท่านต้องนำเอกสารเพื่อขอสมัครสินเชื่อบุคคลเพื่อซื้อบ้าน สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือสินเชื่อบ้านกรุงไทย ดังนี้คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส,สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส, สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม, สำเนา Statement (หลักฐานเดินบัญชี) ย้อนหลัง หรือหลักฐานแสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส, สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ห้องชุด(กรณีซื้อห้องชุดจากโครงการคอนโด) ที่ใช้เป็นหลักประกัน,สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน, สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ที่จะปลูกบ้าน, ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีกู้เพื่อสร้างบ้าน), รูปถ่ายบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด หรือตึกแถว ที่ต้องการซื้อ 

 

รออนุมัติสินเชื่อบ้านกรุงไทยนานไหม?

ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อบ้านกรุงไทยโดยรวมแล้วทางธนาคารจะใช้เวลาในการตรวจสอบและอนุมัติประมาณ 7-14 วันทำการ ภายหลังจากที่ท่านยื่นเอกขอสินเชื่อซื้อบ้านกับธนาคารกรุงไทย โดยธนาคารจะส่งเจ้าหน้าที่มาประเมินบ้านคร่าว ๆ หลังจากนั้นก็รอผลอีกทีว่าเจ้าหน้าที่จะอนุมัติหรือไม่ ซึ่งขั้นตอนนี้เราอาจจะต้องใจเย็นกันสักนิด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณาลูกค้าจำนวนมาก อย่างไรก็ตามหากเรามีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ไม่มีประวัติด่างพร้อยเกี่ยวกับการชำระเงิน และเอกสารครบถ้วน ท่านก็มั่นใจได้เกินครึ่งแล้วว่าสามารถขอสินเชื่อบ้านกรุงไทยผ่านได้