อยากขอสินเชื่อกสิกร สินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์และสินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนต้องทำอย่างไร

ไม่มีหลักทรัพย์ ไม่มีสลิปเงินเดือน ก็กู้สินเชื่อกสิกรได้

การกู้ยืมสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นของธนาคารใดก็แล้วแต่ ล้วนต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ อย่างในการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ หนึ่งในองค์ประกอบนั้นคือหลักทรัพย์ในการค้ำประกันและสลิปเงินเดือน แต่อย่างไรก็ตามในปี 2565/2022 นี้ ธนาคารกสิกรไทยได้เปิดโอกาสให้สามารถขอสินเชื่อกสิกรหรือยืมเงินฉุกเฉินกสิกรโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์และสลิปเงินเดือน

สินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์หรือสินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน เป็นสินเชื่อเงินด่วนกสิกรสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระและไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน สามารถกู้เงินได้สูงสุด 1,500,000 บาท ปล่อยกู้นานสูงสุด 60 เดือน  โดยคุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อกสิกรนี้ต้องมีรายได้ 7500 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อกสิกร ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

องค์ประกอบอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะเป็นช่วยให้ตัดสินใจกู้สินเชื่อคือ อัตราดอกเบี้ย อย่างที่หลายคนทราบกันดีว่าสินเชื่อกสิกรเราสามารถสมัครสินเชื่อออนไลน์รู้ผลทันทีกสิกร และใช้เอกสารน้อย หรือจะเรียกว่าสินเชื่อกสิกรไม่ต้องใช้เอกสารก็ได้ ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนั้น อยู่ที่ ประมาณ 15-25% ซึ่งรายละเอียดจะขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อที่ผู้สมัครได้ทำการขอและระยะเวลาผ่อนชำระที่ทำการเลือกไว้ โดยสินเชื่อกสิกรนี้เราจะทราบผลได้ภายใน 8 วันทำการ ซึ่งธนาคารกสิกรไทยจะแจ้งให้ทราบทาง SMS เพื่อทำการนัดหมายดำเนินการต่อ

แน่นอนว่าด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ถูกและปลอดภัยกว่าสินเชื่อนอกระบบ อีกทั้งสินเชื่อเงินด่วนกสิกรที่ไม่ต้องมีสินทรัพย์ค้ำประกัน ทำให้สินเชื่อกสิกรได้รับความสนใจและความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการทั่วประเทศเป็นอย่างมาก หากใครสนใจก็สามารถสมัครทางช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทยหรือแอพ K Plus ได้เลย ณ วันนี้เป็นต้นไป

 

สินเชื่อกสิกร (สินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงาน)

สินเชื่อกสิกรรับประกันการประหยัดพลังงานเป็นสินเชื่อโครงการพิเศษของธนาคารกสิกรไทยที่มุ่งหมายสนับสนุนการลงทุนในโครงการจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพ ผ่านการใช้บริการจาก “บริษัทจัดการด้านพลังงาน” ประเภทวงเงินแบ่งออกเป็น สินเชื่อเงินกู้ระยะยาวและสินเชื่อลิสซิ่งเครื่องจักร ในส่วนของวงเงินสินเชื่ออยู่ที่สูงสุด 100% 

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว แบ่งรายละเอียด คือ 4.79 % ต่อปี (ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี) และ4.99 % ต่อปี (ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 7 ปี) ทั้งนี้ธนาคารจะอ้างอิงตามอัตรา MLR ปัจจุบันที่ 6.25 % ต่อปี อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่สมัครสินเชื่อกสิกรนี้ ต้องเป็นธุรกิจที่มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (ค่าเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า) มากกว่า 5 แสนบาทต่อเดือนขึ้นไป, เป็นโครงการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพที่มีการรับประกันผลการประหยัดพลังงานพร้อมรับประกันคุณภาพสินค้า, เป็นบริษัท ESCO / Supplier ที่เป็นผู้ดำเนินการโครงการ ต้องเป็น ESCO / Supplier ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร และ เป็นโครงการและลูกค้าที่สามารถได้รับอนุมัติสินเชื่อ 100 % ของเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด