กู้เงิน ธ.ก.ส

ขอกู้เงิน ธ ก ส รับเงินด่วนดอกเบี่้ยถูกที่สุด!
กู้เงิน ธ.ก.ส
กู้เงิน ธ.ก.ส
ไม่กำหนดรายได้ แต่ต้องเป็นลูกค้า ธกส
เงินเดือนรึรายได้
ดอกเบี้ยเพียง 0.1 ต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ไม่เกิน 20-70 ปี
อายุผู้กู้
สมัครทันที

กู้เงิน ธ.ก.ส สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อเยียวยาเกษตรกรไทยทุกคน

ปฏิเสธไม่ได้เลยจริง ๆ ว่าจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด ต่างก็ได้รับผลกระทบกันไปทุกสายอาชีพ โดยเฉพาะชาวเกษตรกร ที่เป็นกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยของเรา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ ทางรัฐบาลจึงได้มีคำสั่งให้ธนาคารของภาครัฐออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือ และเยียวยาเกษตรกรไทยทุก ๆ คน ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ ซึ่งทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็ได้มีโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน มาตรการช่วยเหลือที่ให้เปิดโอกาสให้ทุกที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สามารถลงทะเบียนกู้เงิน ธ.ก.ส ได้สูงสุดถึงคนละ 10,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อเดือนเพียงแค่ 0.1% เท่านั้น

 

เงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยทุก ๆ คน

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจึงได้ปล่อยโครงการสินเชื่อเงินฉุกเฉิน ในวงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตให้กับเกษตรกร และครอบครัวของเกษตรกร ซึ่งได้เปิดให้ลงทะเบียนยืมเงินธกสออนไลน์ผ่านทาง LINE BAAC Family โดยมีวงเงินในการปล่อยให้กู้เงิน ธ.ก.ส รายละไม่เกิน 10,000 บาท และสามารถแบ่งงวดในการชำระเงินคืนได้

  • วงเงินกู้สูงสุดรายละ 10,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.1% ต่อเดือน
  • กำหนดชำระคืนภายในระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน
  • ปลอดชำระคืนต้นเงิน และดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก
  • ไม่ต้องมีหลักประกันในการสมัครเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.

 

กู้เงิน ธ.ก.ส เยียวยาโควิด-19 ผ่านทาง LINE BAAC Family

ในสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาอย่างเช่นในทุกวันนี้ ไม่ว่าใครต่างก็ต้องการเงินด่วน เพื่อนำมาหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตกันทั้งนั้น สำหรับโครงการสินเชื่อเงินฉุกเฉิน มาตรการช่วยเหลือที่เปิดโอกาสให้เกษตรกร และครอบครัวสามารถกู้เงิน ธ.ก.ส แบบไม่ต้องใช้หลักประกัน เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้รายละไม่เกิน 10,000 บาท เปิดให้ลงทะเบียนยืมเงินธกส.ออนไลน์ผ่านทาง LINE BAAC Family สามารถเพิ่มเพื่อนด้วยการสแกน QR Code หรือค้นหาด้วย ID : @baacfamily โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคาร และเมื่อทำการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รอการนัดหมายจากสาขา ซึ่งจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง SMS

คุณสมบัติในการลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.

  • เป็นลูกค้าเดิมของทางธนาคาร ธ.ก.ส. อยู่แล้ว
  • เป็นเกษตรกร หรือเป็นครอบครัวของเกษตรกรที่ไม่เคยเป็นลูกค้าของทางธนาคาร ธ.ก.ส.
  • อายุตั้งแต่ 20 ถึง 70 ปี

 

ขยายเวลามาตรการช่วยเหลือ กู้เงิน ธ.ก.ส ได้จนถึงครึ่งปี 2022

ถึงแม้เวลาจะล่วงเลยผ่านพ้นเป็นปีใหม่แล้วก็ตาม ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาก็ดูท่าจะยังไม่หมดไปง่าย ๆ  ทำให้หลายคนมีความกังวลใจว่ามาตรการช่วยเหลือโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน ที่ให้กู้เงิน ธ.ก.ส เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จะสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการไปกับปีเก่าด้วย แต่ว่าหมดห่วงได้เลย เพราะทางธนาคารธ.ก.ส นั้นได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกใหม่แล้ว

โดยโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน มาตรช่วยเหลือในระลอกใหม่นี้มีรายละเอียดต่าง ๆ ของสินเชื่อเหมือนเดิม คือ ปล่อยให้กู้ยืมเงินธกส.โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน ในวงเงินรายละไม่เกิน 10,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยคงที่เพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน กำหนดระยะเวลาในการชำระเงินคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ปลอดการชำระทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรกนับจาดวันที่กู้ โดยสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามา ก็คือ การขยายระยะเวลาในการขอสินเชื่อฉุกเฉิน ที่เพิ่มระยะเวลาไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นั่นเอง

 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ เยียวยา และบรรเทาความเดือดจากการระบาดของโควิด-19 ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส ธนาคารที่มุ่งเน้นในการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และบริการทางการเงินให้อย่างอยู่เสมอ จึงได้มีโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อให้เกษตรกรชาวไทย และครอบครัวทุก ๆ คน กู้เงิน ธ.ก.ส ในวงเงินรายละไม่เกิน 10,000 บาท เพื่อนำเงินไปหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการการดำเนินชีวิต และผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนั่นเอง

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้

บริษัทยิ่งเจริญเงินด่วนให้วงเงินสูงดอกเบี้ยแสนถูก
ไม่ระบุ
เงินเดือนรึรายได้
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
อยู่ในช่วง 20-65 ปี
อายุผู้กู้
อ่านเพิ่มเติม
ลงทะเบียนแอพป๋ากู้เงินได้สูงสุด 500,000 บาท!
ไม่ใช้หลักฐานเงินเดือน
เงินเดือนรึรายได้
ดอกเบี้ยไม่เกิน 28% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ไม่กำหนดอายุ
อายุผู้กู้
อ่านเพิ่มเติม
ขอกู้เงิน ธ ก ส รับเงินด่วนดอกเบี่้ยถูกที่สุด!
ไม่กำหนดรายได้ แต่ต้องเป็นลูกค้า ธกส
เงินเดือนรึรายได้
ดอกเบี้ยเพียง 0.1 ต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ไม่เกิน 20-70 ปี
อายุผู้กู้
อ่านเพิ่มเติม