กู้เงิน ธ.ก.ส

ขอกู้เงิน ธ ก ส รับเงินด่วนดอกเบี่้ยถูกที่สุด!
กู้เงิน ธ.ก.ส
กู้เงิน ธ.ก.ส
ไม่กำหนดรายได้ แต่ต้องเป็นลูกค้า ธกส
เงินเดือนรึรายได้
ดอกเบี้ยเพียง 0.1 ต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ไม่เกิน 20-70 ปี
อายุผู้กู้
สมัครทันที

กู้เงิน ธ.ก.ส สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อเยียวยาเกษตรกรไทยทุกคน

ปฏิเสธไม่ได้เลยจริง ๆ ว่าจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด ต่างก็ได้รับผลกระทบกันไปทุกสายอาชีพ โดยเฉพาะชาวเกษตรกร ที่เป็นกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยของเรา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ ทางรัฐบาลจึงได้มีคำสั่งให้ธนาคารของภาครัฐออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือ และเยียวยาเกษตรกรไทยทุก ๆ คน ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ ซึ่งทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็ได้มีโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน มาตรการช่วยเหลือที่ให้เปิดโอกาสให้ทุกที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สามารถลงทะเบียนกู้เงิน ธ.ก.ส ได้สูงสุดถึงคนละ 10,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อเดือนเพียงแค่ 0.1% เท่านั้น

 

เงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยทุก ๆ คน

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจึงได้ปล่อยโครงการสินเชื่อเงินฉุกเฉิน ในวงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตให้กับเกษตรกร และครอบครัวของเกษตรกร ซึ่งได้เปิดให้ลงทะเบียนยืมเงินธกสออนไลน์ผ่านทาง LINE BAAC Family โดยมีวงเงินในการปล่อยให้กู้เงิน ธ.ก.ส รายละไม่เกิน 10,000 บาท และสามารถแบ่งงวดในการชำระเงินคืนได้

  • วงเงินกู้สูงสุดรายละ 10,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.1% ต่อเดือน
  • กำหนดชำระคืนภายในระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน
  • ปลอดชำระคืนต้นเงิน และดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก
  • ไม่ต้องมีหลักประกันในการสมัครเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.

 

กู้เงิน ธ.ก.ส เยียวยาโควิด-19 ผ่านทาง LINE BAAC Family

ในสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาอย่างเช่นในทุกวันนี้ ไม่ว่าใครต่างก็ต้องการเงินด่วน เพื่อนำมาหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตกันทั้งนั้น สำหรับโครงการสินเชื่อเงินฉุกเฉิน มาตรการช่วยเหลือที่เปิดโอกาสให้เกษตรกร และครอบครัวสามารถกู้เงิน ธ.ก.ส แบบไม่ต้องใช้หลักประกัน เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้รายละไม่เกิน 10,000 บาท เปิดให้ลงทะเบียนยืมเงินธกส.ออนไลน์ผ่านทาง LINE BAAC Family สามารถเพิ่มเพื่อนด้วยการสแกน QR Code หรือค้นหาด้วย ID : @baacfamily โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคาร และเมื่อทำการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รอการนัดหมายจากสาขา ซึ่งจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง SMS

คุณสมบัติในการลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.

  • เป็นลูกค้าเดิมของทางธนาคาร ธ.ก.ส. อยู่แล้ว
  • เป็นเกษตรกร หรือเป็นครอบครัวของเกษตรกรที่ไม่เคยเป็นลูกค้าของทางธนาคาร ธ.ก.ส.
  • อายุตั้งแต่ 20 ถึง 70 ปี

 

ขยายเวลามาตรการช่วยเหลือ กู้เงิน ธ.ก.ส ได้จนถึงครึ่งปี 2021

ถึงแม้เวลาจะล่วงเลยผ่านพ้นเป็นปีใหม่แล้วก็ตาม ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาก็ดูท่าจะยังไม่หมดไปง่าย ๆ  ทำให้หลายคนมีความกังวลใจว่ามาตรการช่วยเหลือโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน ที่ให้กู้เงิน ธ.ก.ส เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จะสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการไปกับปีเก่าด้วย แต่ว่าหมดห่วงได้เลย เพราะทางธนาคารธ.ก.ส นั้นได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกใหม่แล้ว

โดยโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน มาตรช่วยเหลือในระลอกใหม่นี้มีรายละเอียดต่าง ๆ ของสินเชื่อเหมือนเดิม คือ ปล่อยให้กู้ยืมเงินธกส.โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน ในวงเงินรายละไม่เกิน 10,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยคงที่เพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน กำหนดระยะเวลาในการชำระเงินคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ปลอดการชำระทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรกนับจาดวันที่กู้ โดยสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามา ก็คือ การขยายระยะเวลาในการขอสินเชื่อฉุกเฉิน ที่เพิ่มระยะเวลาไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นั่นเอง

 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ เยียวยา และบรรเทาความเดือดจากการระบาดของโควิด-19 ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส ธนาคารที่มุ่งเน้นในการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และบริการทางการเงินให้อย่างอยู่เสมอ จึงได้มีโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อให้เกษตรกรชาวไทย และครอบครัวทุก ๆ คน กู้เงิน ธ.ก.ส ในวงเงินรายละไม่เกิน 10,000 บาท เพื่อนำเงินไปหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการการดำเนินชีวิต และผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนั่นเอง

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้

ดาวน์โหลดแอพ ธกสเพื่อกู้ยืมเงินผ่อนได้สูงสุดนาน 24 เดือน!
ไม่กำหนดฐานรายได้
เงินเดือนรึรายได้
คิดเพียง 0.1 ต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ตั้งแต่ 20 ไม่เกิน 70 ปี
อายุผู้กู้
อ่านเพิ่มเติม
บริการเงินฉุกเฉินกรุงไทยผ่านแอพ อนุมัติง่ายผ่อนยาวๆ นาน 36 งวด
รายได้ 12,000 บาท
เงินเดือนรึรายได้
คิดดอกเบี้ย 20-25% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
อายุผู้กู้
อ่านเพิ่มเติม
บริการบัตรเครดิตไทยพาณิชย์อนุมัติไวไม่เสียเวลา
เงินเดือน 15,000 บาท จนถึง 70,000 บาทขึ้นไป
เงินเดือนรึรายได้
สูงสุดร้อยละ 28 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ตั้งแต่ 20 ปี - 70 ปีบริบูรณ์
อายุผู้กู้
อ่านเพิ่มเติม